Fórum dizajnu 2012

Fórum dizajnu 2012

Výstava
13. februára 2012 – 18. marca 2012

Vyhodnotenie 15. ročníka

Držiteľom Ceny Fóra dizajnu 2012 Mgr. Art. Michal Hanula a to za závesné svietidlá Kučeravé a Hniezdo a nádoby Komíny. Autor, absolvent TU Košice pôsobí v súčasnosti ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Držiteľ Ceny Fóra dizajnu tak získal možnosť usporiadať v nasledujúcom roku samostatnú prezentáciu v priestoroch výstavno – informačného bodu SCD Satelit.

Samotná expozícia Fórum dizajnu 2012 – Návrat k drevu získala  od organizátorov na návrh odbornej poroty
Čestné uznanie veľtrhu Nábytok a bývanie 2012. Fórum dizajnu 2012 bolo už 15. výstavou, ktorú v Nitre organizuje a garantuje Slovenské centrum dizajnu. Pod názvom Návrat k drevu mohli návštevníci vidieť expozíciu výrobkov, prototypov a funkčných modelov nábytku, interiérových a exteriérových prvkov a bytových doplnkov z dreva, ktorých spoločným menovateľom bol nový zaujímavý dizajn. Vystavovali študenti 5 vysokých a 3 stredných škôl s výučbou dizajnu a profesionálni dizajnéri.

%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=forum-dizajnu-2012-navrat-k-drevu%%%

 

Uzatvorenie prihlášok

Už po 15. krát organizuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex v Nitre a za účasti Vysokej školy výtvarných umení výberovú výstavu nábytku a bytových doplnkov. Fórum dizajnu je už tradične súčasťou veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre a návštevníci ho nájdu opať  v pavilóne M3.
Témou 15. ročníka výstavy Fórum dizajnu je Návrat k drevu.

Prilášky boli uzavreté 16. januára 2012.

Organizátori pripravili v tomto roku výberovú výstavu z viac ako 100 exponátov – výrobkov, prototypov a funkčných modelov nábytku, interiérových a exteriérových prvkov a bytových doplnkov z dreva, ktorých spoločným menovateľom je nový zaujímavý dizajn. Priestor je venovaný ako po iné roky prezentácii študentov vysokých a stredných škôl s výučbou dizajnu a profesionálnym dizajnérom.

Vystavujúci:

Školy:
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra priemyselného dizajnu
Slovenská technická univerzita Bratislava, Ústav dizajnu
Technická univerzita Košice, Katedra dizajnu
Technická univerzita Zvolen, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Vysoké učení technické, Brno
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava
Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok
Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Dizajnéri:
ALLT – Elena Bolceková, Peter Simoník, Peter Bližnák, Pavol Bradovka, Michal Hanula, KEKS Design, Radovan Martinček, Radovan Matejovič, Mejd studio – Štefan Nosko, Peter Pacák, Mária Pospíšilová, P.R.O. DESIGN, Košice – Ľubomír Renner, Ladislava Repková, Michal Riabič, Samuel Rihák, Martin Struss, Barbora Tobolová,
Tibor Uhrín
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová, Margita Michlíková
Architektonické riešenie: Agrokomplex – Výstavníctvo, Ing.arch. Ester Magyarová
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
K podujatiu vydali organizátori propagačný materiál.


 

Výzva Fórum dizajnu 2012

Termín výstavy: 13. až 18. marec 2012,
téma – Návrat k drevu,
miesto – pavilón M3, výstavisko Agrokomplex Nitra.

Slovenské centrum dizajnu ponúka možnosť účasti na výstave Fórum dizajnu 2012 v Nitre.
Prihlásené objekty môžu byť max. tri roky staré. Výstava je výberová.
Témou 15. ročníka výstavy Fórum dizajnu je Návrat k drevu. Drevo sprevádza človeka už od nepamäti. Vzhľadom na svoje výnimočné vlastnosti a relatívne jednoduchý spôsob spracovania má v živote človeka výnimočné postavenie. Ľudia ho využívajú na interiérové a exteriérové prvky, ktoré sú súčasťou bývania, pracovného prostredia ale aj rôznych voľno časových aktivít. Z histórie poznáme obdobia, keď bola snaha nahradiť drevo inými materiálmi ako napr. plast, kov, sklo a pod. V súčasnosti je viditeľný návrat k drevu a jeho využitie je čoraz aktuálnejšie.
Výstava Fórum dizajnu chce ukázať na nové prístupy dizajnérov a študentov dizajnu k možnostiam využitia dreva v súvislosti s bývaním.

Organizátori očakávajú
výrobky, prototypy alebo funkčné modely nábytku, interiérových a exteriérových prvkov, bytové doplnky z dreva

Prihlásiť na výstavu sa môžu

  • profesionálni dizajnéri,
  • študenti dizajnu vysokých a stredných škôl,
  • školské ateliéry a skupiny dizajnérov,
  • architekti

Podmienkou účasti je zaslanie prihlášky (e-mailom, alebo vyplnením on-line prihlášky),  
Prihlášky na stiahnutie otvoríte tu ; on-line prihlasovací formulár otvoríte tu.
K výstave bude vydaná skladačka, preto prosíme posielať aj obrazovú dokumentáciu, ktorú je možné kvalitne reprodukovať.

Prihlásiť sa môžete do 16. 1. 2012

Kompletne vyplnené prihlášky posielajte na adresu:
margita.michlikova@scd.sk

Informácie:
Margita Michlíková, margita.michlikova@scd.sk,
Tel: +421918110255

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
Spoluorganizátor:
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

 

 

 

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová, Margita Michlíková

Skip to content