Věda, průmysl a umění

Gottfried Semper
Tomáš Zapletal
Vydavateľstvo
UMPRUM, 2016

Komentovaný preklad nemeckého spisu Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1852. Gottfried Semper (1803-1879) bol významný neorenesančný architekt, teoretik architektúry a umeleckého priemyslu. Je známy aj ako autor viedenského divadla Hoftheater či Semperoper. V duchu jeho ideí bola napríklad založená aj pražská UMPRUM.