Úniky a návraty textilnej tvorby – Satelit, galéria Slovenského centra dizajnu / Satelite of the Slovak Design Centre Hurbanove kasárne, Bratislava – 13. november- 14. december 2014

Vydavateľstvo
Slovenské združenie textilných výtvarníkov TxT, 2014

Pertner: Slovenské centrum dizajnu / Slovak Design Centre. Organizátor: Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT / Slovak association of textile artists TXT

Viac o dizajnéroch v publikácii
Miroslav Brooš
Mária Hromadová
Zuzana Hromadová
Iveta Miháliková
Soňa Sadiková
Daniel Szalai
Vlasta Žáková