Tibor Uhrín – priečny rez – katalóg k výstave Tibora Uhrína v Mestskej galérii Rimavská Sobota

Vydavateľstvo
Tibor Uhrín, 2014

V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote je verejnosti sprístupnená výstava s názvom Priečny rez, ktorá prezentuje tvorbu dizajnéra Tibora Uhrína. . Na charakter vecí, ich podobu a funkciu je množstvo názorov a jeden z nich, veľmi vyhranený a osobitý predstavuje výstava dizajnéra Tibora Uhrína. Výstava je priečnym rezom nielen posledných rokov jeho tvorby produktového dizajnu, ale najmä zdôrazňuje aspekty dizajnérovho tvorivého myslenia. Prezentuje jeho definície vecí v podobe malosériových produktov, kde je jasné, že len funkčné chápanie dizajnu Uhrín považuje za prekonané, a preto uskutočňuje experimenty s ich ustálenými podobami.

Viac o dizajnéroch v publikácii