Textilná tvorba a dizajn v 20.-21. storočí – vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie

Marta Janovičková
Ágnes Schramm
Vydavateľstvo
Vysoká škola výtvarných umení, 2013