Stratená (m)ÓDA – odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945-1989 – clothing culture in Slovakia from 1945 to 1989

Vydavateľstvo
Slovart, 2016

Publikácia predstavuje aj časť zbierky módy a textilu Slovenského múzea dizajnu, ktorá je aj súčasťou výstavy Nech šije! v Slovenskej národnej galérii. Zuzana Šidlíková v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Doteraz vydala knihy Móda na Slovensku v medzivojnovom období, Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí a je spoluautorkou knihy Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Klára Brunovská
Kristína Šlosárová
Eva Cichová
Beáta Lazarová