Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence

Pavla Rossini
John Comer
Nicholas Orsillo
Anna Vrbová
Vydavateľstvo
designu a reštaurátorstva, 2018

Bilingválna publikácia s bohatou fotodokumentáciou ponúka voľnú konfrontáciu moderného nábytkového dizajnu v Dánsku a Česku za posledných sto rokov. Časť knihy je venovaná vývoju odborného školstva oboch krajín.