Sketching as design Thinking

Alma R. Hoffmann
Vydavateľstvo
Routledge, 2020

Táto kniha argumentuje o dôležitosti skicovania ako spôsobe myslenia a dôležitosti skicovania v dizajnérskom procese, dizajnérskom vzdelávaní a dizajnérskej praxi. Vďaka širokej škále analýz a diskusií sa zameriava na históriu skicovania ako zdroja počas procesu navrhovania a kladie otázky ako: odkiaľ pochádza skicovanie? Kedy sa zo skicovania stalo niečo iné ako kreslenie a ako sa to stalo? Ako vyzerá skicovanie v súčasnosti? Skicovanie ako dizajnové myslenie vysvetľuje, ako zostáva kreslenie a skicovanie významným aspektom v našom procese učenia a tvorivej činnosti, a poskytuje bohatý zdroj pre študentov vizuálneho umenia a dizajnu.