Inspired by Method – creative tools for the design process

Alexandra Martini
Vydavateľstvo
BIS, 2020

Kreatívne prostriedky pre procesy v dizajne. Postupy pri tvorbe dizajnov. Ako organizovať svoju prácu.