Podoby dizajnu – Marián Ihring

Miroslav Debnár
Vydavateľstvo
Technická univerzita, 2018

Umelecká monografia Podoby dizajnu mapuje širokospektrálny záber dizajnérskej tvorby doc. Mgr.art. Mariána Ihringa, ArtD. Jedna kapitola knihy je tiež venovaná aj jeho pedagogickému pôsobeniu na TU vo Zvolene a študentským projektom, ktoré viedol.

Viac o dizajnéroch v publikácii