Nábytkové slohy – od antiky po současnost

Traugott Wöhrlin
Vydavateľstvo
Grada, 2008

Sprievodca dejinami nábytkových štýlov od antiky do súčasnosti je určený stolárom, reštaurátorom, žiakom stredných a odborných škôl aj ich učiteľom a všetkým záujemcom o históriu úžitkového umenia a odbor. Malé dejiny umenia zachytávajú rozvoj nábytkovej kultúry a interiérov v súvislosti s vývojom štýlov, kultúrnym, hospodárskym a spoločenským prostredím jednotlivých epoch od antiky do súčasnosti. Obrázky nábytku, architektúry, ornamentov a detailov perfektne a zreteľne sprevádzajú čitateľa dejinami Európy. Pritom ukazujú nielen klasické a historické štýly, ale i súčasné trendy.