Material Times – na co se soustředíme? kontakt-závislost-zdroj-materiál-odchylka

Tereza Lišková
Vydavateľstvo
Happy Materials, 2018

Magazín Material Times č. 3/2018 (ISSN 2464-742X)obsahuje články o vzťahu človeka a priestoru v ktorom sa spolu s ostatným a ostatnými pohybuje.

Viac o dizajnéroch v publikácii