Green engineering – innovation, entrepreneurship and design

Riadh Habash
Vydavateľstvo
CRC Press, 2018

Kniha sa vyznačuje rozsiahlymi popismi koncepcií udržateľnosti, jej princípov a jej významu pre životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť.