Ľudové sklo – autori Irena Pišútová, Ján Kautman

Irena Pišútová
Ján Kautman
Vydavateľstvo
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2013

Publikácia podrobne mapuje históriu slovenských sklární a ich výrobkov. Pojem „ľudové sklo“ definuje autorka ako sklo, ktoré síce nebolo vyrábané domácky, ale sklárskymi robotníkmi v jednotlivých sklárňach, no tieto výrobky zohrali v minulosti významnú úlohu pre obyvateľov vidieka. Okrem histórie sklární a popisu výroby úžitkového skla obsahuje publikácia nesmierne bohatý obrazový materiál širokého sortimentu ľudového skla prevažne z 19. a zo začiatku 20. storočia.