Krása slovenského skla

Pavol Hlodák
Július Križáni
Vydavateľstvo
Kermat, 2015

V priebehu jednotlivých období od renesancie až po súčasnosť autori tejto knihy opisujú výrobu a na početných fotografiách prezentujú tvary skla, ktoré sa vyrábali na území Slovenska. Kniha začína kapitolou o najstaršom slovenskom skle a jeho podobách a ďalej pokračuje vývojom sklárstva v 16. – 19. storočí. Opisuje úspechy slovenského sklárstva, problémy sklárskeho priemyslu v medzivojnovom období, ako aj hromadnú výrobu počas socializmu a nakoniec aj dnešnú výrobu. Autori priblížili čitateľom zbierky skla, ktoré sú ukryté v múzeách a u súkromných zberateľov. Zamerali sa aj na výtvarný vývoj a dizajnérov skla. V knihe sú reprodukované staré aj nové katalógové listy, strihy a značky slovenského skla. Publikácia poslúži záujemcom o históriu sklárstva, úžitkové umenie a zberateľom starožitného skla.