Jiří Pelcl Design – drevo – kov – sklo – porcelán – plast – textil – papír

Jan Michl
Klára Peloušková
Petr Volf
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2021

Profesor Jiří Pelcl, ktorý dlhé roky viedol Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM, bol tu tiež rektorom a neskôr prorektorom pre vonkajšie vzťahy a medzinárodnú spoluprácu, je jedným z najvýraznejších celosvetovo uznávaných dizajnérov (Red Dot Design Award, Good Design Award, Národná cena za design , Slovak Grand Design, ELLE Deco International Design Award). Monografia Jiří Pelcl Design mapuje umelcovu štyridsaťročnú tvorivú činnosť na poli dizajnu, architektúry, interiérovej a výstavnej tvorby, jeho pedagogické pôsobenie na UMPRUM, publikačnú, kurátorskú a prednáškovú činnosť venovanú osvete a popularizácii dizajnu. Členenie publikácie, ktorá vychádza pri príležitosti konania rozsiahlej retrospektívnej výstavy Jiřího Pelcla v UPM Moravskej galérii v Brne (november 2021 – február 2023), je prispôsobené koncepcii tejto výstavy: delenie oblastí dezajnu podľa materiálov, s ktorými umelec počas svojej tvorby pracoval. Obsahom je aj priblíženie princípov navrhovania s ukážkami procesu vývoja a výroby vrátane prezentácie skíc, prototypov aj finálnych výrobkov.

Viac o dizajnéroch v publikácii