Inteligentní je víc než chytrý – poznáváme inteligentní design a architekturu

Vydavateľstvo
České vysoké učení technické, 2018

Text sa zaoberá problémom komplexného prístupu k tvorbe a hodnoteniu dizajnu a architektúry. Komplexnosť je nevyhnutná pri rešpektovaní súčasnej paradigmy celostného vnímania reality, o ktorej je známe, že sa vyvíja do čoraz zložitejšej štruktúry. Základňu k úvahám tvoria teórie o viacpočetnej inteligencii. Z nej potom vyplýva použitie prívlastku inteligentný v novšom, premyslenejšom význame. Celý prístup vychádza zo súčasného ponímania ergonómie, ktorá už dlho nie je len vedou o rozmeroch a tvarovaní, ale stala sa komplexnou náukou o interakcii ľudského organizmu, jednotlivých produktov i celého prostredia. Pri tvorbe učebného textu bola rozhodujúca snaha uviesť dostatok ilustrácií pre prakticky orientovaných študentov tvorivých odborov.