Digitalizácia technologických procesov v dizajne II. – textil

Beáta Gerbocová
Stanislav Stankoci
Vydavateľstvo
Vysiká škola výtvarných umení, 2015

Obsah časti Textil: Digitalizácia na Katedre textilnej tvorby; Krátka história digitálneho tkania; Nové technológie v Československu. Aplikácia počítačov v textilnom priemysle.. Zborník má jeden obal s tromi voľnými zošitmi.: Textil; Dizajn; Vizuálna komunikácia (každý zošit má svoje prírastkové číslo). Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II. sa konala 15. mája 2015 v priestoroch SATELIT, galérie Slovenského centra dizajnu.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zdeňka Čechová