Automobile Design Graphics – a Visual History from the Golden Age to the Gas Crisis 1900-1973

Jim Heimann
Steven Heller
Jim Donnelly
Vydavateľstvo
Taschen, 2016

V časoch najväčšej slávy automobilov bol marketing automobilov náročným procesom. Predaj jedného z hlavných životných nákupov verejnosti zahŕňal nielen tradičnú reklamu, ale aj akruálny predmet, ktorý vychvaľoval vlastnosti automobilov: brožúru. Brožúry, ktoré sú často nadrozmerne a luxusne vyrobené, vrátane acetátových prekrytí so vzorkami látok a farieb, boli k dispozícii iba v predajných miestnostiach predajcov alebo na autosalónoch, preto sú vzorky brožúr o starožitných a historických automobilov dnes vzácnymi zberateľskými predmetmi. Spoločnosť Automobile Design Graphics predstavuje po prvýkrát komplexný prehľad o tomto väčšinou zabudnutom druhu sprievodnej reklamy. Vizuálna história spája viac ako 500 reprodukcií z týchto vzácnych a zberateľských brožúr pre zákazníkov. Počas ôsmich desaťročí prezentujú nielen niektoré z najlepších automobilov, ale aj niektoré z najlepších ilustrácií a grafického dizajnu 20. storočia.