Záverečné výzvy pre DIZAJN / kreatívne vouchere

Výzva
19. mája 2022 – 23. mája 2022

Zapojte sa do Záverečných Výziev KV národného projektu a čerpajte finančnú podporu cez kreatívne vouchery na projekty z odvetvia DIZAJN!

Výzvy sú zverejnené od 13. mája 2022. Máte týždeň na podrobné oboznámenie sa s ich podmienkami či už osobne, alebo s využitím našich konzultačných centier, alebo na jednom z našich online informačných podujatí. Samotná online registrácia záujmu o získanie kreatívneho vouchera bude otvorená od štvrtka 19. mája 2022 od 12:00 hod. do pondelka 23. mája 2022 do 20:00 hod.

Výška finančnej pomoci, ktorú môžete získať v Záverečných Výzvach KV môže byť až do výšky 85 % nákladov (max. 2 400 € pre Bratislavský kraj a max. 3 500 € pre regióny), ktoré sú potrebné na realizáciu vášho projektu. Kreatívny voucher môžete využiť na služby/diela v odvetví dizajn, pre projekty trvajúce maximálne 3 mesiace.

Viac informácií nájdete na www.vytvor.me/vyzvy.

online

Skip to content