Výzva na podávanie projektov do Galérie dizajnu Satelit na rok 2023

Výzva
15. augusta 2022 – 30. septembra 2022

Slovenské centrum dizajnu pozýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných a vzdelávacích projektov (workshopy, letné akadémie, a pod.) do Galérie dizajnu SATELIT na rok 2023.

Projekty, ktoré vyberie odborná komisia, budú zaradené do programu SATELITU na rok 2023.

Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• priestor galérie dizajnu SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
• základné technické vybavenie výstav aj vzdelávacích projektov
• PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, NL, webovej stránky 
www.scd.sk a sociálnych sietí
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania, inštalácie a deinštalácie výstavy, počas celého trvania vzdelávacieho projektu
• fotodokumentácia výstavy

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov, študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn zo Slovenska i zo zahraničia
• podmienkou je spolupráca kurátora na príprave výstavy
• maximálne pracovať s priestorom galérie a jej umiestnením v meste, využiť dispozíciu priestoru (výklady do ulice a pod.)
• k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
• pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním (V prípade financovania z FPU, prosím, uveďte túto skutočnosť do poznámky v žiadosti.)
• minimálne jeden sprievodný program k výstave

Súčasťou žiadosti musí byť:
• popis projektu, v prípade vzdelávacích aktivít i časový harmonogram a plánovaný počet návštevníkov
• životopis alebo portfólio vystavujúcich autorov a kurátora, v prípade vzdelávacích aktivít lektorov
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: satelit@scd.sk
Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám link na stiahnutie.
V prípade, že vám nepríde potvrdzovací e-mail o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.
Termín uzávierky zasielania žiadostí: 30. september 2022. O výsledkoch budú uchádzači informovaní do konca októbra 2022. 

Viac informácií o Satelite zašleme na vyžiadanie.
Tešíme sa na vaše projekty!

Kontaktná osoba: Gabriela Rybáriková, koordinátorka produkcie a programov pre verejnosť, gabriela.rybarikova@scd.sk, +421 918 110 247

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content