Vizuálna identita Pamätníka Terezín

Súťaž
17. februára 2023 – 24. marca 2023

Pamätník Terezín vyhlasuje súťaž na novú vizuálnu identitu. Predmetom tejto užšej dvojfázovej súťaže je komplexný vizuálny štýl inštitúcie a jeho následná aplikácia pre všetky objekty a pamätné miesta Pamätníka Terezín. Nová vizuálna identita by mala byť súčasne aplikovateľná na všetky tlačené aj on-line výstupy inštitúcie, informačný systém pamätníka a jeho priľahlých objektov a prípadne aj pre novo pripravovanú expozíciu.

Pamätník Terezín je špecializovanou českou pamäťovou inštitúciou, ktorej poslaním je uchovávať pamiatku obetí z druhej svetovej vojny súčasným aj budúcim generáciám. Rozvíja predovšetkým múzejnú, výstavnú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť, ktorá si získala uznanie aj v zahraničí.

Pre účasť v súťaži je nutná registrácia v elektronickom nástroji NEN. Odporúčame registráciu v NEN vykonať minimálne dva týždne pred odovzdaním žiadosti o účasť. Často je pre registráciu potrebných niekoľko pracovných dní.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.cceamoba.cz.

online