Verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2023

Diskusia
17. apríla 2024

Pozývame vás na verejný odpočet Slovenského centra dizajnu za rok 2023, ktorý sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 o 16:00 hod. v zasadačke Výskumno-vývojového oddelenia SCD, Kollárovo nám. 10, 3. poschodie.

Hurbanove kasárne

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava

Otváracie hodiny

od stredy do nedele, 14:00 – 18:00