Verejná súťaž na logo novej nemocnice sv. Martina

Súťaž
1. augusta 2023 – 31. augusta 2023

Univerzitná nemocnica Martin vyhlásila verejnú súťaž na logo novej nemocnice. Cieľom súťaže je vytvorenie loga a následne jednotnej vizuálnej identity novej nemocnice s názvom Univerzitná nemocnica sv. Martina. V prvom kole bude súťaž návrhov prebiehať anonymne a bude pozostávať z predvýberu zaslaných návrhov. Porota vyberie maximálne 15 návrhov, ktoré postúpia do 2. etapy. Kritériom výberu je kvalita návrhu loga, najmä kreativita návrhu loga, estetickosť, praktickosť a čitateľnosť návrhu loga.

Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť je 31.08.2023, 10:00.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.uvo.gov.sk.