Úspešný obchodný model a alternatívne možnosti financovania podnikania / webinár

Vzdelávanie
14. marca 2023

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, SIEA , ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR pozýva 14. marca 2023 na bezplatný online 3-hodinový (13:00 – 16:00) webinár pre podnikateľov aj v oblasti dizajnu.

Na podujatí sa dozviete:

  • Ako si komplexne nastaviť obchodný model tak, aby prinášal zisk alebo stav „nula“?
  • Čo je dôležité pri plánovaní stratégie obchodného modelu?
  • Ako môže obchodný model ovplyvňovať spájanie s novým partnerom – čo možno čakať od sieťovania?
  • Kde môže podnikateľ získať finančné prostriedky na nový projekt alebo financovanie už realizovaného podnikateľského zámeru?

Podujatie sa organizuje cez online platformu WEBEX. Ak vás obsah webinára zaujal, zaregistrovať sa môžete do 13. marca 2023 na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia.

Pred podujatím Vám e-mailom pošle manažér pre podujatia na podpis tzv. záväznú žiadosť o účasť. V prípade záujmu o akékoľvek informácie k podujatiu môžete kontaktovať priamo manažérku pre podujatia Soňu Juríkovú telefonicky na +421 907 870 380 alebo e-mailom na sona.jurikova@siea.gov.sk.

online