Udeľovanie cien New European Bauhaus Prizes

Súťaž
16. septembra 2021

Už 16. septembra 2021 o 17:00 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie cien Nového Európskeho Bauhausu. Zámerom tejto verejnej súťaže bolo zviditeľniť zaujímavé projekty a koncepty, ktoré reagujú na kľúčové hodnoty Nového Európskeho Bauhausu, ktorými sú udržateľnosť, krása a inklúzia. Projekty súťažili v desiatich tematických kategóriách, v každej kategórii bude okrem New European Bauhaus Award udelená ešte jedna cena pre projekty študentov a mladých profesionálov do 30 rokov s názvom New European Bauhaus Rising Stars.

Priamy prenos zo slávnostného udeľovania cien, ktoré sa koná v Bruseli môžete sledovať na tomto linku.

Ceny budú víťazom odovzdávať Elisa Ferreira, komisárka Európskej komisie pre kohéziu a reformy, a Mariya Gabriel, komisárka Európskej komisie pre výskum, inovácie, vzdelávanie, kultúru a mládež. Sme veľmi radi, že Slovenské centrum dizajnu sa ako partner iniciatívy Nový európsky Bauhaus mohlo podieľať na príprave tohto jedinečného projektu. Viac informácií o Novom Európskom Bauhause a ďalších plánoch iniciatívy nájdete na tejto webstránke.

 

Brusel

Skip to content