Podpora výstavných a prezentačných aktivít v oblasti dizajnu

Výzva
25. septembra 2023 – 23. októbra 2023

Fond na podporu umenia otvoril výzvu v podprograme zameranej na výstavné a prezentačné aktivity v oblasti dizajnu.

Podporené môžu byť:

  • individuálne a kolektívne výstavy,
  • festivaly a iné typy prezentačných aktivít v oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architektúry s celoslovenským, alebo medzinárodným významom.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 25. 9. 2023 do 23. 10. 2023. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti. Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete na www.fpu.sk.

online