Podpora projektu v Meste kultúry 2024 Humenné

Výzva
8. januára 2024 – 5. februára 2024

V roku 2024 je Mestom kultúry Humenné. Fond na podporu umenia zverejnil výzvu 6.2, ktorá je zameraná na podporu subjektov v rámci Slovenskej republiky na realizáciu projektov počas celého roka v Meste kultúry 2024. Finančnú podporu môžu poskytnúť výlučne projektom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, čiže aj dizajnu, ale aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Cieľom podpornej činnosti je úhrada nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia, prezentačných aktivít alebo tvorbu, či uvedením javiskového diela vrátane nákladov spojených s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň.

O podporu si môžu žiadať výlučne subjekty, ktoré nie sú zahrnuté do projektu mesta, ktorých projekty neboli zahrnuté a podporené v rámci podprogramu 6.1.2.

Viac informácií o výzve nájdete na www.fpu.sk.

online

Skip to content