POBEDIM – história spolužitia, biele miesta

Prednáška
14. decembra 2023

17:00

Občianske združenie IN MINORITA a Slovenské centrum dizajnu, v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU pripravili na 14. decembra 2023 o 17.00 hod. prezentáciu projektu Pobedim – história spolužitia, biele miesta. Súčasťou podujatia je otvorenie výstavy a diskusia na tému: biele miesta histórie spolužitia Rómov a majoritnej spoločnosti.

V roku 2023 sme si pripomenuli 95. výročie tragických udalostí v Pobedime. Pobedimský pogrom predstavuje v dejinách Rómov na Slovensku tragédiu, ktorej predchádzalo zlé spolužitie a neznášanlivosť. V čase prvorepublikovej demokracie došlo zo strany obyvateľov obce Pobedim k organizovanému útoku na obydlia Rómov. Výsledkom agresie bolo šesť mŕtvych, vrátane dieťaťa, niekoľko desiatok zranených a materiálne škody. Na druhej strane tresty pre útočníkov boli veľmi mierne. O tejto tragédii sa desiatky rokov mlčí a obete nemajú dôstojné miesto pripomenutia ich osudu. História Rómov nie je vždy vnímaná ako súčasť spoločných dejín, zostávajú tak „biele“ nepoznané miesta v spoločnej histórii.

Cieľom podujatia je verejnosti tieto udalosti priblížiť, ale zároveň otvoriť diskusiu o dôstojnom pripomínaní dejín zraniteľných skupín a dať priestor mladým tvorcom na reflexiu vnímania spolužitia Rómov a majority.

Aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  Za obsah zodpovedá  výlučne In Minorita.

Autori projektu: IN MINORITA o.z., Zuzana Kumanová
Vizuál výstavy: Tomáš Páriš, Martin Sombathy
Texty vo výstave: Mgr. Zuzana Kumanová, Phd., PhDr. Arne Mann, CSc.
Realizačný tím: Marián Králik, Zuzana Kumanová, Vladimíra Hradecká, Tomáš Páriš, Martin Sombathy, František Dorko, Martin Mjartan

S podporou: Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Hlavný partner SCD: Antalis
Mediálny partner SCD: Citylife

Organizátori: IN MINORITA o.z., Galéria dizajnu Satelit, Slovenské centrum dizajnu

Kontakty: Zuzana Kumanová, +421 905 49 65 63, Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00