Open Call: Jerusalem Design Week 2023

Výzva
29. decembra 2022 – 1. februára 2023

Jerusalem Design Week (JDW) vyzýva dizajnérov, architektov, umelcov a odborníkov z celého sveta na vlastnú kreatívnu interpretáciu témy „Lži a klamstvá“. Podujatie bude skúmať úlohu dizajnu v súčasnej kultúre prostredníctvom aktuálneho skúmania klamstva. Téma sa snaží preskúmať manipulatívne nástroje dizajnu a skutočnosti, ktoré formujú. Počas Jerusalem Design Week je cieľom predstaviť sériu diel, ktoré zachytávajú význam ilúzie, vedome zatajujú, klamú alebo vyvolávajú alternatívnu realitu a snažia sa odhaliť a preskúmať pravdu aj autenticitu tvárou v tvár klamstvám a falšiam.

JDW je iniciatívou Jerusalem and Heritage Ministry i Jerusalem Development Authority a koná sa pod vedením spoločností Hansen House and Ran Wolf company. 12. ročník JDW sa uskutoční v júni 2023 a ponúkne množstvo podujatí, prehliadok a medzinárodných aj domácich výstav. Každý rok sa JDW zameriava na jednu tému a skúma jedinečné jeruzalemské a izraelské situácie, ktoré majú medzinárodný význam. „Sme presvedčení, že jedinečné kultúrne prostredie Izraela z neho robí živé laboratórium naliehavých globálnych problémov a že je povinnosťou dizajnu na tieto problémy reagovať“.

Uzávierka prihlasovania: 1. február 2023, 11:00 (stredoeurópsky čas)

Žiadatelia, ktorí postúpia do druhého kola, budú informovaní do 20. februára 2023.

Viac informácií o výzve nájdete na www.jdw.co.il.

Skip to content