Obchodný model a pamäťové mapy ako nástroj kreativity

Vzdelávanie
16. februára 2023

Bezplatné online 3-hodinové podujatie (14:00 – 17:00)  podujatie určené subjektom – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní, ktoré/í majú v ORSR alebo v živnostenskom registri niektorú z podnikateľských činností: DIZAJN, architektúra, reklama a marketing a programovanie.  Postačí mať jednu z nich.

POZOR: zúčastniť sa môže aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, ak subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva tovary alebo služby/.

Na podujatí sa môže zúčastniť aj nepodnikateľ, ak ho deleguje podnikateľský subjekt, ktorý má registrované IČO a v registri /ORSR alebo v ŽL/ uvedenú niektorú z vyššie uvedených činností.

Nosné témy:

  • Čo tvorí základ efektívneho obchodného modelu?
  • Ako si dobre nastaviť svoj individuálny obchodný model?
  • Ako môže fungovať obchodný model lepšie s pomocou tzv. pamäťových máp?

Obsah podujatia Vám odpovie na otázky:

  • Ako prepojiť kreativitu s ekonomickým pragmatizmom pri tvorbe dobrého obchodného modelu?
  •  Akým spôsobom môže obchodný model v kombinácii s pamäťovými mapami prispieť k lepšiemu miestu na trhu?
  • Čo môže maximalizovať pridanú hodnotu predávanej služby, tovaru alebo nového projektu?
  •  Ako byť presnejší a pohotovejší pri plánovaní a navrhovaní podnikateľských riešení?
  • Ako si upratať systém procesov a úkonov vo firme?

Zaregistrovať sa môžete na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia. Pred podujatím Vám e-mailom pošle manažér pre podujatia na podpis tzv. záväznú žiadosť o účasť.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie k podujatiu môžete kontaktovať manažérku pre podujatia Soňu Juríkovú telefonicky na +421  907 870 380, e-mailom na sona.jurikova@siea.gov.sk.

online