Nahlasovanie diel do LITA

Výzva
8. februára 2022 – 28. februára 2022

Do 28. februára 2022 môžete nahlásiť svoje výtvarné, audiovizuálne, literárne, či divadelné diela, ktoré boli použité v minulom roku a získať tak odmeny. LITA, autorská spoločnosť ich následne zaeviduje, prepočíta výšku odmien, na ktoré máte nárok, a do 30.9.2022 vám ich vyplatí.

Nahlásiť svoje diela môžete na moja.lita.sk.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke lita.sk.

LITA, autorská spoločnosť