Kreatívne vouchere 2022 pre odvetvie dizajnu

Výzva
10. februára 2022 – 14. februára 2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťa prostredníctvom platformy Vytvor. me „Zimné kolo výziev 2022″ pre získanie kreatívneho voucheru na podporu podnikania. Výška finančnej pomoci, ktorú je možné získať prostredníctvom kreatívneho vouchera môže byť až do výšky 85 % nákladov (max. 4 000 € pre Bratislavský kraj a max. 4 650 € pre regióny) ktoré sú potrebné na realizáciu Vášho projektu.

Online registrácia žiadostí bude otvorená od štvrtka 10.2.2022 od 12:00 h. do 14.2.2022 do 20:00, resp. do naplnenia kapacity dostupných voucherov pre konkrétnu Výzvu a limitu zásobníka.

Novinkou pre tento rok je, že vám ku kreatívnemu voucheru pribalia aj odborné materiály, vďaka ktorým môžete nájsť riešenie pre zlepšenie efektivity a kvality Vášho podnikania.

Viac o výzvach pre odvetvie dizajnu či už v rámci Bratislavského kraja alebo mimo BSK nájdete na vytvor.me.

online