Iniciácia kreatívneho myslenia  v podnikaní s využitím individuálneho pamäťového potenciálu

Vzdelávanie
27. októbra 2022

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR vás pozýva vo štvrtok 27. októbra 2022 /od 13,00 – 16,00hod./na 3- hodinový bezplatný online semináre venovaný oblasti „Iniciácia kreatívneho myslenia  v podnikaní s využitím individuálneho pamäťového potenciálu.“

Podujatie je určené subjektom  – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v zápise v ORSR alebo v ŽL uvedenú niektorú z nasledovných podnikateľských činností: reklama a marketing, IKT – programovanie, architektúra alebo DIZAJN.  Postačí mať jednu z týchto činností v portfóliu.

Podujatie vám odpovie na otázky:

  • ako aktivovať svoju individuálnu kreativitu prostredníctvom pamäte pri hľadaní riešení v rámci podnikateľských aktivít a rozvojových plánov
  • ako možno uplatniť kreativitu pri vyjednávaní s obchodnými partnermi
  • ako zmeniť pohľad na problémy pri podnikaní
  • ako maximalizovať prípravu nového projektu prostredníctvom uplatnenia kreativity pomocou svojej pamäte.

Okrem toho sa dozviete, ako možno kreativitu uplatniť pri tvorbe dobrého obchodného modelu.

Uvedenými oblasťami a témami Vás prevedú skúsení lektori s praxou v oblasti podnikateľského mentoringu a optimalizácie biznisu podnikateľských subjektov.  Zoznámite sa nielen s teóriou ale najmä s príkladmi dobrej praxe a účastníci podujatia budú mať možnosť získať dôležité vstupy k vytvoreniu si efektívneho vlastného obchodného modelu, z ktorého môžu vychádzať pri podnikaní.

Registráciu na podujatia Vám odporúčame neodkladať, aby sa Vám „ušlo“ miesto a mohli ste pred seminárom podpísať záväznú žiadosť o účasť, ktorú Vám po zaregistrovaní zašle manažér pre podujatia na podpis. Zaregistrovať sa máte možnosť na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia .

V prípade, že sa budete chcieť na niečo ohľadom seminára spýtať, kontaktujte manažérku pre podujatia pani Soňu Juríkovú / +421  907 870 380, e-mail: sona.jurikova@siea.gov.sk .

online