Informačné podujatia – Ako získať finančnú podporu cez Kreatívny voucher?

Vzdelávanie
5. septembra 2022 – 6. septembra 2022

Máte záujem o kreatívny voucher? Zúčastnite sa ešte pred registráciou informačného podujatia k Riadnym Záverečným Výzvam KV pre odvetvia Architektúra, Reklama a Marketing.

V online informačnom poradenstve sa dozviete:

  • čo musíte spĺňať, aby ste sa stali oprávneným žiadateľom o kreatívny voucher
  • čo musíte spĺňať, aby ste sa stali oprávneným realizátorom
  • akým spôsobom prebieha on-line registrácia záujmu o kreatívny voucher
  • aká je aktuálna výška alokovaných zdrojov v pripravovaných výzvach
  • aké odvetvia kreatívneho priemyslu sú podporované v rámci tohto projektu
  • akým chybám sa vyvarovať počas procesu získavania kreatívneho vouchera

Termíny: 5. a 6.9.2022 od 14:00 – 15:30 hod.

Registrácia prebieha elektronickou formou – vyplnením registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Ukončenie registrácie v deň podujatia o 11:00 hod.

Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa organizuje cez online platformu WEBEX.

Registráciu a viac informácií o podujatí nájdete na vytvor.me.

online