iJungle Illustration Awards

Súťaž
27. mája 2021 – 17. októbra 2021

Profesionálni ilustrátori, štúdiá, študenti či učitelia z celého sveta sa môžu zapojiť do medzinárodnej ilustrátorskej súťaže iJungle Illustration Awards.

Prihlásiť je možné max 5 prác, ktoré boli vytvorené alebo publikované medzi rokmi 2019 – 2021, a to v týchto kategóriách:

  • Kniha
  • Editoriál
  • Komiks
  • Komerčná ilustrácia
  • Nový študentský talent
  • Vlastná prezentácia

Uzávierka pre zaslanie prác: 17.10.2021. Je potrebné zaplatiť registračný poplatok.

Ocenené práce vyberie porota zložená zo svetovo známych dizajnérov a art directorov. Všetky víťazné práce budú zverejnené v katalógu iJungle Illustration Annual 2021. Ten bude dostupný zadarmo online.

Víťazné práce budú ocenené:

  • Best of the best
  • Zlatá medaila v každej kategórii
  • 20 ďalších ocenení v každej kategórii

Viac informácií na ijungleawards.com.

Skip to content