Dobrá cenotvorba = efektívny obchodný model

Vzdelávanie
31. januára 2023

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, SIEA , ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR pozýva na bezplatné online 3-hodinové podujatie (14:00 – 17:00) určené subjektom – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v ORSR alebo v živnosti niektorú z podnikateľských činností: DIZAJN, architektúra, programovanie, reklama a marketing. Postačí mať iba jednu z týchto činností v obchodnom alebo v živnostenskom registri. Zúčastniť sa môže aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, ak subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva tovary alebo služby/.

Nosné témy:

  • Ako si dobre nastaviť obchodný model pri podnikaní tak, aby prinášal zisk a poriadok v procesoch.
  • Ako dosiahnuť zisk alebo aspoň neprerobiť
  • Ako si upratať firemné čísla – ako sa pozrieť na svoj biznis cez čísla/cenotvorbu

Obsah podujatia Vám odpovie aj na otázky súvisiace s optimalizáciou biznisu:

  • z čoho sa skladá obchodný model a prečo by ho mal podnikateľ používať?
  • ako si možno efektívne nastaviť obchodný model v kombinácii s výstupmi tvorivej činnosti?
  • ako si dobre nastaviť ceny za tovary alebo služby?
  • čo všetko je potrebné započítať do nákladov?
  • ako si urobiť realistický plán tržieb a vyhnúť sa tak sklamaniu?
  • čo je to validácia a prečo je dobré si stanoviť hypotézy pri nastavení obchodného modelu?

Ak vás obsah webinára zaujal, zaregistrovať sa môžete na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia. Podujatie je financované zo zdrojov EÚ, preto je pre účastníkov bezplatné. Pred webinárom Vám e-mailom pošle manažér pre podujatia na podpis tzv. záväznú žiadosť o účasť. V prípade, že sa budete chcieť na čokoľvek ohľadom podujatia spýtať, kontaktujte manažérku pre podujatia pani Soňu Juríkovú / +421 907 870 380, e-mail: sona.jurikova@siea.gov.sk.

online