Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021

Výzva
24. februára 2022 – 28. marca 2022

Ministerstvo kultúry SR v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlásilo výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021.

Ceny budú udeľované fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napr. umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenenie je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Do 20. marca 2022 môžete predkladať návrhy na udelenie cien za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Do 28. marca 2022 môžete predkladať návrhy na udelenie cien v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti.

Všetky informácie k výzve nájdete na stránke culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky