Angewandte Festival 2022

Festival
28. júna 2022 – 1. júla 2022

Nepremeškajte Angewandte Festival 2022! Každoročné podujatie viedenskej univerzity úžitkových umení Die Angewandte sa bude konať v dňoch 28. júna – 1. júla 2022. Bohatý program prezentujúci rôznorodé aktivity školy zahrňuje prezentácie absolventských projektov, výstavy, podujatia v meste, audio a video výstupy, umelecké intervencie, performance, komentované prehliadky a množstvo ďalších podujatí v priestoroch školy, vo verejnom priestore, ale aj online.

Podrobné informácie nájdete na webstránke festivalu www.angewandtefestival.at.

Skip to content