Ako si dobre nastaviť obchodný model

Vzdelávanie
15. novembra 2022

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR, si Vás dovoľuje pozvať v utorok 15. novembra 2022 /od 14,00 hod./na 3- hodinový bezplatný online seminár venovaný téme „Ako si dobre nastaviť obchodný model„.

Podujatie je určené subjektom – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v zápise v ORSR alebo v ŽL uvedenú niektorú z nasledovných podnikateľských činností: reklama a marketing alebo dizajn. Postačí mať jednu z týchto činností v portfóliu. Seminára sa môže zúčastniť aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, pokiaľ subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva za úhradu tovary alebo služby/. Našich vzdelávacích podujatí sa môže zúčastniť aj nepodnikateľ, akurát v takomto prípade je potrebné, aby ho delegoval na podujatie podnikateľský subjekt z kreatívneho/tvorivého odvetvia, ktorý má registrované IČO alebo slobodný umelec s DIČ. Na jedno IČO/firmu/živnosť/NO/alebo štatút slobodného umelca sa môžu zúčastniť podujatia max. dve osoby.

Kapacitne ide o malofomátové podujatia pre cca od 10 – 15 osôb, aby mali účastníci a lektor na seba dostatok priestoru.

Obsah podujatia Vám odpovie na otázky:

  • ako si môžete dobre/lepšie nastaviť obchodný model v kombinácii s výstupmi tvorivej činnosti – produktmi a službami;
  • ako si dobre nastaviť ceny za tovary alebo služby;
  • ako počítať náklady, aby ste do nich nezabudli zahrnúť všetko, čo treba;
  • ako si urobiť realistický plán tržieb, ktorý aj naplníte;

Okrem toho sa dozviete, prečo je dobré si stanoviť v rámci nastavenia si dobrého obchodného modelu hypotézy, čo je validácia a na čo Vám môže byť dobrá.

Týmito ale aj ďalšími témami, ktoré sú kľúčové pre kreatívne profesie, Vás prevedie skúsený lektor s praxou v oblasti podnikateľského mentoringu a optimalizácie biznisu kreatívnych podnikateľských subjektov. Zoznámite sa nielen s teóriou ale najmä s príkladmi dobrej praxe a účastníci podujatia budú mať možnosť získať dôležité vstupy k vytvoreniu si efektívneho vlastného obchodného modelu, z ktorého môžu vychádzať pri podnikaní.

Registráciou na podujatie si rezervujete miesto. Pred seminárom Vám e-mailom zašle manažér pre podujatia na podpis tzv. záväznú žiadosť o účasť. Zaregistrovať sa môžete na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia .

V prípade, že sa budete chcieť na čokoľvek ohľadom podujatia spýtať, kontaktujte manažérku pre podujatia pani Soňu Juríkovú / +421 907 870 380, e-mail: sona.jurikova@siea.gov.sk .

online