25 rokov s časopisom Designum

Diskusia
29. novembra 2019

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s 25-ročnou tradíciou, ktorý sa venuje všetkým oblastiam dizajnu. Designum bol pri mnohých dôležitých udalostiach, ktoré sa odohrali na poli dizajnu doma aj v zahraničí. Vďaka časopisu vyšlo viacero odborných publikácií a na jeho stránkach sa dodnes zachovali textové a obrazové dokumenty, ktoré predstavujú svedectvo o tvorivom procese a myslení v dizajne. Aj dnes časopis prináša štúdie, tematické bloky, rozhovory, portréty dizajnérov, recenzie, kritické podnety a inšpirácie a vytrvalo vytvára priestor pre popularizáciu odboru a všetkých súvisiacich disciplín.

PROGRAM:
Čo prinášal časopis v minulosti a čo ponúka v súčasnosti? Adriena Pekárová, Mária Riháková, Ľubica Hustá, Zuzana Šidlíková, Ľubica Pavlovičová a Jana Oravcová pre návštevníkov podujatia pripravili témy, ktoré ako bývalé a súčasné editorky považujú za najzaujímavejšie.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00