VD Mlaď Handlová

Všeobecné ľudové družstvo vzniklo v roku 1956 z malej prevádzkarne výrobného družstva Žena v Leviciach na podnet Krajského zväzu výrobných družstiev v Nitre. V Handlovej sa 16. októbra 1956 konalo ustanovujúce valné zhromaždenie s účasťou 23 zakladajúcich členov. Počiatočnou náplňou Všeobecného ľudového družstva v Handlovej bola výroba gombíkov z odpadovej perlete (vyrábali z nej aj bižutériu) a z rohoviny.Výrobu gombíkov zastavili 1. apríla 1958 a preorientovali sa na šitie detských igelitových nohavičiek,celuloidových puzdier a detskej konfekcie, vo vlastnej tkáčovni vyrábali kanafas a molino.

Nepriaznivý stav materiálovej základne pre výrobu si vyžiadal zmenu sortimentu výroby z ťažkej konfekcie na výrobu dámskych upínadiel a na detskú konfekciu. Ako náhradu za zrušený výrobný program v textile a konfekcii si družstvo našlo výrobu plyšových hračiek, ktorých produkcia začala v prvej polovici roku 1963. Prvé výrobky boli nedokonalé, aj keď technologický postup družstvo kompletne prevzalo z v.d. Směr Praha. Kvalita výroby sa však rýchlo menila, a to aj zavedením nových technológií – vysekávacích nožov. Po podstatnej zmene výrobného programu zmenilo družstvo aj svoj názov zo Všeobecného ľudového družstva na Mlaď – výrobné družstvo pre spracovanie plastických hmôt a výrobu hračiek. Trochu komplikovaný názov sprevádzala aj zmena loga a krátenie názvu na Mlaď Handlová. Roky 1968 a 1969 znamenali zvrat v postavení družstva. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave vyhodnotil v. d. Mlaď Handlová ako štvrté najlepšie výrobné družstvo spomedzi všetkých 130 družstiev Slovenska.

Výroba hračiek a PVC bola významným ťahúňom ekonomického rastu Mlade Handlová. Kým v roku 1971 vyprodukovali hračky v hodnote 9 599 000 Kčs, v roku 1980 už 17 544 000 Kčs. Hračky sa stali symbolom Handlovej. Prichádzali do bežného života detí aj dospelých. Zaujímavá bola spolupráca výrobného družstva so Sovietskym zväzom. Zo ZSSR pochádza výtvarný návrh známeho maskota Olympijských hier v Moskve v roku 1980. Práve tento medveď Míša sa šil v Mladi Handlová a preslávil výrobné družstvo po celom svete.

Maroš Schmidt

Viac informácií: Designum 6/2013