Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Typograf a grafik českého pôvodu Robert Brož sa narodil neďaleko Prahy. V roku 1951 sa s rodinou presťahovali do Martina. V rokoch 1954 – 1958 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v rokoch 1962 – 1992 vo vydavateľstve Osveta v Martine a v rokoch 1994 – 2000 bol výtvarným redaktorom vo vydavateľstve Neografie v Martine. Pracoval aj pre martinské a stredoslovenské kultúrne inštitúcie. Bol typický slovenský typograf, ktorý po práci vo vydavateľstve nastupoval na večernú a nočnú smenu grafika. Vytvoril vyše sedemsto úprav kníh, navrhol asi tristo plagátov, desiatky značiek a množstvo drobnej grafiky. Mal vyše dvadsať samostatných výstav a získal vyše dvadsať ocenení v súťaži o najkrajšiu knihu roka, dve ocenenia na IBA v Lipsku a cenu na Bienále Brno.

Počiatočné poučenie z tvorby českého typografa Oldřicha Hlavsu pretavil do svojského výrazu. Bol pozoruhodný svojou typografickou tvorbou, ktorú nerobil na zákazku. Mala formu exlibris, typoštúdií, či typozáznamov, ktoré mali podobu letristických grafík, alebo rozmerných kolážovaných reliéfnych objektov. Charakterizuje ich dvojpólovosť, oscilácia medzi poriadkom a chaosom. Experiment v typografii považoval za veľmi dôležitý.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: katalóg z výstavy Robert Brož – prierez tvorbou (Turčianska galéria v Martine, marec – apríl 1989), archív Slovenského múzea dizajnu