Modranska s.r.o.

Keramika produkovaná rodinnou firmou modranska nadväzuje na regionálnu tradíciu ručne vyrábanej majoliky v západoslovenskom regióne. Úspech firmy stojí na základoch zvládnutého hrnčiarskeho remesla Mariána Lišku, absolventa modranskej keramickej školy. Od roku 2009 začal súčasnú podobu značky formovať syn Jakub, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý do produkcie majolikového riadu vniesol súčasný výtvarný a dizajnérsky prístup.

Výrobky, na ktorých vzniku sa podieľa tím remeselníkov a dizajnérov sa vyznačujú redukciou tvaru a dekóru, smerom k zjednodušujúcej estetike, no zachovávajúc tradičné technologické postupy a farebnosť, typické pre regionálnu tvorbu. K tým patrí napríklad ponáranie točeného hrnčiarskeho výrobku z červenej hliny do bielej glazúrovej polevy a následné dekorovanie ručnou maľbou farebnými glazúrami. Klasická ornamentika tradičnej keramiky zohráva v tomto prípade úlohu inšpiračného zdroja, ktorý v modranskej citlivo interpretujú v duchu súčasných dizajnérskych tendencií.

Postup, ktorý aplikujú pri navrhovaní dekóru je akcentácia detailu alebo motívu z tradičného ornamentu, ktorý je na riade atypicky, no výtvarne zaujímavo umiestený. V prípade keramiky značky modranska ide často o monochromatické využívanie farieb, bez vzájomných kombinácií, čím je podporený minimalistický výtvarný názor, no so silným odkazom na majolikovú tvorbu z okolia Modry.

Simona Janišová

NCD diela

keramika modranska

keramika modranska

Jakub Liška
Pavlína Morháčová
Jana Bálik
Prejsť na diela