Milan Mikula

Zameranie
grafický dizajnér

Milan Mikula navštevoval v rokoch 1978 – 1982 Stredné odborné učilište polygrafické v Bratislave a v rokoch 1995 – 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ľubomíra Longauera a Juraja Bartusza, kde sa mohol hlbšie etablovať do výtvarného života. V roku 1997 spolu s Jozefom Jagušákom založil reklamnú agentúru a grafické štúdio RECO v Senici, kde pracuje dodnes. Okrem grafického dizajnu sa venuje aj tvorbe objektov, inštalácií, performance a scénografii. Navrhol vizuálny štýl šiestich ročníkov festivalu Divadelná Nitra, medzinárodnej výstavy Trienále plagátu Trnava, či vizuálnu identitu osláv 100. výročia firmy Grafobal Skalica, za ktorú získal viacero ocenení doma i v zahraničí. Jeho štúdio RECO vydáva bibliofílie, ktoré Mikula pojednáva ako výtvarné objekty.

Mikula mal šesť akcií vo verejnom priestore, v ktorých bol nositeľom autorského posolstva plagát. Zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav plagátu, knihy a dizajnu. Získal ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, uznania v Národnej cene za dizajn, Gold Pack a spolu s Ľubou Šimovcovou World Star Award for Packaging.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

NCD diela

Rebell

Rebell

Milan Mikula
Jozef Jagušák
Mesto Senica

Mesto Senica

Milan Mikula
Peter Žúrek
Prejsť na diela