Audov Trenčín

Spoločnosť AUDOV, spol. s r. o., so sídlom v Trenčíne pokračuje vo výrobe tkaného textilu, čím nadviazala na mnohoročné skúsenosti a tradíciu Meriny, a. s., ktorá túto výrobu ukončila v roku 2009. Za vznikom firmy stoja bývalí zamestnanci Meriny, a. s. AUDOV je malá firma, s počtom okolo 15 zamestnancov, jej činnosť sa začína nákupom priadzí a pokračuje ďalšími operáciami, ako snovanie, navliekanie, tkanie, vyšívanie, úprava tkanín. Niektoré typy úprav zabezpečuje firma aj externe.

Vývoj situácie na trhu textilného a odevného priemyslu viedol k určitej diverzifikácii a v súčasnosti sa firma orientuje na široké portfólio produktov – módne šatové tkaniny v rôznom materiálovom zložení a farebnosti, tkaniny určené pre verejný sektor (uniformy pre vodičov, policajtov, vojakov, železničiarov, poštárov a pod.), liturgické tkaniny, tkaniny pre taláre, biliardové plátna, tkaniny pre automobilový priemysel, technické tkaniny (nehorľavé, vodovzdorné, elektrotkaniny) a rôzne špeciálne tkaniny (s čadičom a pod.) V závislosti od štruktúry sortimentu firma vyrába cca 250 000 – 300 000 m ročne.

Väčšina produkcie ide na export. Najväčšími odberateľmi sú zákazníci v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Švédsku, príležitostne v Nemecku a Poľsku. Na Slovensku sú to malé i väčšie konfekčné spoločnosti. Suroviny sa kupujú najčastejšie z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Bulharska, Poľska, ale i z Českej republiky. Výrobný program tvoria výrobky vyrábané na objednávku zákazníka – v tomto prípade ide o väčšie objemy, alebo sú to už hotové dezény, ktoré sú trvalo k dispozícii malým konfekčným spracovateľom, ako sú módne salóny a krajčírske dielne.

Zuzana Šidlíková