Sprievodný program k výstave Fórum dizajnu v Satelite

17:00

Pozývame vás na komentovanú prehliadku aktuálnou výstavou, ktorou vás prevedie jej kurátorka Silvia Seneši Lutherová. Dozviete sa viacero zaujímavých informácií o súčasnom dizajne a spoznáte aktuálne študentské projekty reflektujúce myšlienku dizajnu uplatňujúceho humanistické koncepty a metódy. A to nie je všetko! Súčasťou podujatia bude aj prezentácia jedného z vystavujúcich autorov.

Dizajnér Viktor Tabiš predstaví svoj autorský technologický postup tvorby originálnych porcelánových váz. Proces na výrobnej linke pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré zahŕňajú výrobu sadrových tvarovacích prvkov, štiepanie na autorskom lise, tvarovanie a odlievanie.

Open Call: Best Fashion Talent 2023

Súťaž BEST FASHION GRADUATE organizovaná Slovak Fashion Councilom a FRESH FASHION CONTEST spadajúca pod podujatie Fashion LIVE! sa v roku 2022 po niekoľkých rokoch samostatného fungovania spojili. Vznikla tak jedna mienkotvorná súťaž s názvom BEST FASHION TALENT, do ktorej sa môžete prihlásiť aj tento rok! Spojením súťaže sa zároveň upravili podmienky pre mladých dizajnérov. Tí sa prihlasujú zaslaním podkladov ku svojej doterajšej tvorbe na základe OPEN CALLU.

Z prihlásených dizajnérov vyberie odborná porota max. 8 kandidátov – semifinalistov, ktorí odprezentujú svoju ostatnú kolekciupred odbornou porotou koncom júna 2023 v Bratislave osobne, alebo online. Traja finalisti postupujú do finále, počas ktorého svoje kolekcie budú prezentovať na podujatí FASHION LIVE! v októbri tohto roka. Víťaz Best Fashion Talent bude vyhlásený po odprezentovaní kolekcií na móle.

V rámci open callu sa môžete prihlasovať cez registračný formulár. Viac informácií nájdete na www.slovakfashioncouncil.sk.

Epidermitektúra

14:00

Skúmanie estetického, ekologického a funkčného potenciálu biopatiny na architektonických povrchoch.

Len zriedkavo vnímame škvrny alebo fľaky na fasádach budov a väčšinou si ani nevšimneme ako postupne menia svoju farbu. Ak sa však pozrieme dostatočne pozorne, zistíme, že škvrny na fasádach budov sú v skutočnosti tenkou organickou vrstvou, nazývanou biopatina, ktorá sa prirodzene vytvára na všetkých architektonických povrchoch ako priamy výsledok interakcie povrchového materiálu s prostredím. Táto prednáška priblíži tenkú vrstvu mikroorganizmov na architektonických povrchoch – fenomén, ktorý nazývame epidermitektúra s cieľom adresovať ekologické výzvy, ktoré sú súčasťou jednej krízy a tou je kríza vnímania. Dlhodobé umiestňovanie človeka do centra všetkého diania je tendencia, ktorá vychádza zo západnej filozofie a modernistického hnutia no dramaticky ovplyvnila spôsob, akým vnímame a obývame svet. Zatiaľ čo mnohé nedávne diela v umení a architektúre súvisiace so zmenou klímy sa primárne zameriavajú na modifikáciu ekosystémov, epidermitektúra sa snaží nájsť riešenia priamo z prírody a našich interakcií s ňou.

Prednášajúci:
Adam Hudec
bádateľ, architekt a aktivista
Adam Hudec, absolvent Akadémie výtvarných umení vo Viedni a Fakulty architektúry VUT v Brne je v súčasnosti doktorandom na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Interdisciplinárny výskum zameriava na materiálové procesy v prostredí, pričom jeho medziodborové metodológie pôsobiace na pomedzí umenia, vedy a architektúry sa stali nástrojom na skúmanie neočakávaných a skrytých anomálií životného prostredia. Adamovým poslaním je artikulovať otázky súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi, politickými a etickými problémami a zároveň posúvať úlohy a hranice disciplíny. Jeho projekty boli prezentované na rôznych medzinárodných výstavách vrátane Bi-City Biennale v Šen-čene (2019), Design Biennale BIO 26 v Ľubľane (2019) a Bienále architektúry v Benátkach (2022). Od 28. februára až do 30. apríla sa v brnianskej vile Tugendhat prezentoval s projektom Epidermitektúra.

Duha Samir
architekta a aktivistka
Duha Samir sa rôznymi spôsobmi venuje prelínaniu umenia, architektúry a výskumu. Absolvovala štúdium architektúry na Akadémií Výtvarných Umení vo Viedni. Medzi oblasti jej výskumu a záujmu patria formy krajiny, technológie, kritické priestorové a spoločenské postupy, metodológie urbanistického a dátového dohľadu v postantropoetickej ére. Je spoluzakladateľkou Dusts Inštitútu, výskumnej platforme vo Viedni. Ako koordinátorka pôsobila na projekte „#occupygezi architecture“ , ktorý bol vystavený na 2. istanbulskom bienále dizajnu, v Salt Istanbul, V&A Museum London, MAXXI Rome a ngbk Berlin. Tieto projekty sa stali súčasťou stálej zbierky The Art Institute of Chicago, Department of Architecture and Design.

Tomáš Tichomirov
spoluzakladateľ Dusts Inštitútu
Tomáš Tichomirov je historik, iniciátor a administrátor Dusts Inštitútu, interdisciplinárnej výskumnej platformy so sídlom vo Viedni. Dusts Inštitút navrhuje zamerať našu diskusiu na miesta, ktoré obývame, a na náš vzťah s inými formami života. Dlhodobým cieľom je rozvinúť dialóg o ekologických výzvach a premeniť ich na príležitosti, ktoré aktívne ovplyvnia náš život a život komunity. Od roku 2019 sú aktivity Dusts Inštitútu zastúpené pop-up intervenciami na verejných priestranstvách, workshopmi, perfomance a vzdelávacími stretnutiami, pričom sa využívajú kolektívne nástroje a zariadenia vyvinuté priamo v Dusts Inštitúte, vystavované na rôznych bienále a výstavách.

Podujatie sa koná v slovenskom aj anglickom jazyku a s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra. Viac informácií nájdete na FB podujatí Rok pre klímu.

Fórum dizajnu. Humanita v dizajne

Slovenské centrum dizajnu prináša do Nitry známy výstavný formát Fórum dizajnu, po niekoľkoročnej pandemickej prestávke s novou energiou a témou Humanita v dizajne! Výstava je súčasťou 31. ročníka veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry.

Výberová výstava dizajnérskych projektov a diel sa zameriava na aspekty, ktoré robia dizajn ľudským, empatickým, inkluzívnym, starostlivým, užitočným, emocionálnym, zdravým, zmysluplným, sociálne prospešným, ekonomicky prínosným, ekologicky zodpovedným a trvalo udržateľným, jedným slovom: humanistickým.

Humanistický prístup k dizajnu reprezentujú na výstave realizácie od 36 študentov a študentiek a tiež kolektívne projekty zo štyroch vysokých škôl s výučbou dizajnu na Slovensku. Ide o Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach a Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Výstava je unikátna aj tým, že prezentuje práce, ktoré vznikali počas niekoľkých rokov pandémie a neboli dosiaľ nikde prezentované. Viaceré z projektov sú absolventské práce, ďalšie boli vytvorené priamo pre výstavu.

Na výstave sú zastúpené rôzne oblasti dizajnu: nábytkový a interiérový dizajn, produktový aj textilný dizajn a tiež vizuálna komunikácia a experimentálny dizajn, v jedinečnej koláži návrhov, výskumných projektov, modelov, experimentálnych inštalácií i prototypov pripravených do výroby.

Myšlienka dizajnu uplatňujúceho humanistické koncepty a metódy sa v súčasnosti šíri po celom svete ako jediná prijateľná alternatíva pre tvorbu predmetov, prostredí, systémov a komunikácií, ktorá vedie k sociálne spravodlivej, zdravej a ekonomicky zaistenej budúcnosti ľudskej civilizácie a zároveň k zachovaniu a prosperite celého ekosystému. Ako možno vidieť na výstave, tvorba uvedomelého, zodpovedného a trvalo udržateľného dizajnu od nastupujúcej generácie dizajnérov a dizajnérok je plná invencie a kreativity, ktorá je odovzdaná v prospech lepšieho života každého človeka, bez nepriaznivého dopadu na ďalšie generácie ľudskej spoločnosti, či iné živé organizmy na našej planéte.

Veľtrh nábytku a bývania je vynikajúcou platformou na komunikovanie myšlienok humanistického dizajnu širokej verejnosti. Dôležitým rozmerom podujatia je aj podnietenie spolupráce medzi školami, profesionálnymi výrobcami a odbornými inštitúciami. Niekoľko úspešne zrealizovaných spoluprác prezentuje i výstava Humanita v dizajne.

Partnerské vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení: Katedra dizajnu, Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie; Ateliér industrial dizajn, Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér Priestor

Slovenská technická univerzita: Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav interiéru a výstavníctva; Ateliér Kotrádyová, Ateliér Kočlík, Ateliér TR1MTAB, Ateliér Paliatka, Ateliér Kubušová

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a interiéru

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu, Ateliér Inovácia, Ateliér vizuálnej komunikácie;

Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Kurátorka výstavy
Silvia Seneši Lutherová

Spolupráca: Ferdinand Chrenka, Michaela Lipková, Peter Paliatka, Elena Farkašová, Dušan Kočlík, Mária Fulková, Veronika Kotrádyová, Katarína Morávková, Tibor Uhrín, Andrej Haščák, Sylvia Jokelová, Zuzana Šebeková, René Baďura, Miroslav Debnár, Ján Jánoš, Mária Nepšinská

Vystavujúci autori a autorky: Martina Bajteková, Ondrej Bukovec, Damián Cehlárik, Ondrej Ferianec, Natália Golianová, Ivana Gondová, Simona Hanesová, Žofia Horová, Frederika Krištofová, Eva Jenčuráková, Lenka Slačková, Katarína Plačková, Adam Trup, Adam Kukuč, Martina Zacharová, Petra Vicianová, Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Matúš Lagin, Petra Rybánska, Terézia Kováčiková, Katarína Lešková, Soňa Pčolková, Silvia C. Bárdová, Timea Kepová, Viktor Tabiš, Pavlína Árendášová, Miroslav Vašek, Laura Sasváriová, Šimon Galanský, Diana Paulová, Martin Miština, Stella Šimurková
+ kolektív študentov a študentiek z Ateliéru industrial dizajn, VŠVU: Georgios Somarakis, Samo Hartiník, Aneta Mintálová, Zuzana Kasanová, Andrey Golovashev, Veronika Gruberová, Andrea Bišťanová, Katarína Jurčišinová, Barbora Kvietkova
, Pavol Soukal, Radovan Labaš, Ernest Marko, Natálie Česláková, Juraj Trojan, Laura Šunová, Simona Duchoňová, Beata Juritková, Viki Fehérová, Aneta Mintálová, Tomáš Ružinský, Vira Fesenko

Špeciálne poďakovanie: spoločnosť Drevona

Grafický dizajn
Peter Nosáľ

Dizajn výstavy
Andrea Ďurianová

Produkcia
Gabriela Rybáriková, Silvia Seneši Lutherová

Partneri výstavy
DREVONA
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita v Košiciach

Partner inštalácie výstavy
NESIA

Fotografie
archív autorov

S podporou
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Generálny reklamný partner SCD
J&T BANKA

Hlavný mediálny partner
Designum

Hlavný partner SCD
Antalis

Kontakt: gabriela.rybarikova@scd.sk

Móda bez pravidiel / Peter Kalmus, Dorota Sadovská, Martina Ďurikovičová

Vernisáž výstavy: 20. apríl 2023, 17:30.

Dlhodobý projekt Plató Creative Clash skúma hranice medzi „oficiálnou“ módou a jej opakom. Sleduje jasné rozlíšenie medzi tým, čo je „anti–móda“ a čo je jednoducho „móda“. Ide o slobodnú platformu zacielenú na módu otvorenú novátorským konceptom s umeleckými presahmi do nových médií. Zámerom je podchytiť a vyhľadávať talenty a rovnako aj predstaviť projekty významných konceptuálnych umelcov pohrávajúcich sa s témou (anti) módy.

Výber kurátorky Miloslavy Hriadelovej s názvom Móda bez pravidiel mapuje projekty využívajúce odev ako prostriedok spoločenskej hry, revolty či dôležitého posolstva. Spája ich kritický pohľad na rýchlu módu a nadmerný konzum.

Noc múzeí a galérií 2023

Tento rok sa uskutoční už XIX. ročník obľúbenej celoeurópskej Noci múzeí a galérií, ktorá sa bude konať v sobotu 13. mája 2023. Do Noci múzeí a galérií sa každoročne zapája takmer dvesto kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku, s cieľom prezentovať kultúrne dedičstvo našej krajiny a jeho význam čo najširšej verejnosti. Počas tohto dňa otvárajú múzeá a galérie aj svoje skryté zákutia a prezentujú činnosti, ktoré inokedy zostávajú pred verejnosťou skryté. Aj tento rok sa môžete tešiť na bohatý program, plný zaujímavých aktivít pre malých aj veľkých návštevníkov.

Do Noci múzeí a galérií sa už tradične zapojí aj Slovenské centrum dizajnu, a to prostredníctvom komentovanej prehliadky v Slovenskom múzeu dizajnu.

Viac informácií o podujatí nájdete na www.muzeum.sk.

Trienále plagátu Trnava 2022 – výstava

18:00 – otvorenie výstavy

Trienále plagátu Trnava 2022 (TPT)  je jedenástym ročníkom medzinárodnej súťaže aktuálneho svetového plagátu, ktorá sa usporadúva už od roku 1991. Súťaž je spojená s výstavou finalistov a inými sprievodnými akciami. TPT je vysoko uznávané a rešpektované podujatie, ktoré je zároveň najväčšie svojho druhu na Slovensku a vďaka svojmu dôrazu na kvalitné obsadenie medzinárodnej poroty a budovanie vzťahov s významnými svetovými dizajnérmi má významné ohlasy aj v zahraničí.

V Koppelovej vile (Zelený kríček 3, Trnava) môžete vidieť vystavené diela profesionálov a v Synagóge – Centre súčasného umenia (Halenárska 2, Trnava) študentské práce. 

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnia aj členovia medzinárodnej poroty a víťaz TPT 2022:

 • Li Xu (Čína) niekoľkokrát svetovo ocenený dizajnér, zakladateľ a umelecký riaditeľ spoločnosti Beijing Art A&B Design
 • Rikke Hansen (Dánsko) podpredsedníčka Dánskej asociácie pre tvorbu kníh, členka predstavenstva, Bienal del Cartel Bolívia BICeB, členka poradného výboru, ODC – Odisha Design Council
 • Götz Felix Gramlich (Nemecko) víťaz jedenásteho ročníku TPT 2022

Sprievodné podujatia TPT 2022:

 • Trienále plagátu Trnava – Grand Prix I – X
  o miesto konania: Slovenský inštitút v Budapešťi
  o v termíne: od 12. januára do 19 februára 2023
 • Trienále plagátu Trnava – Master´s Eye Award
  o miesto konania: Rosenfeldov palác – Centrum kultúry v Žiline
  o v termíne: od 1.12.2022 do 5.2.2023
 • Trienále plagátu Trnava – Master´s Eye Award
  o miesto konania: Východoslovenské múzeum v Košiciach
  o v termíne: od 16.2.2023 do 5.4.2023
 • Výstava porotcov TPT 2022 – RE:POSTER
  o miesto konania: Galéria Médium v Bratislave
  o v termíne: od 8.12.2022 do 2.1.2023
 • Mykola Kovalenko: Plagát Mix v rámci TPT Trnava 2022
  o miesto konania: Divadelná ulica v Trnave
  o termín konania: 14. november – 23. december 2022
 • Student Poster (Výsledky medzinárodného workshopu)
  o miesto konania: Galéria Satelit v Bratislave
  o v termíne: od 11.1 do 25.1.2023

Udalosť na Facebooku.

DETI VO FORME / NCD22 – ZRUŠENÉ

17:00

Pozývame deti vo veku 6 – 10 rokov na workshop reagujúci na dielo z výstavy Národná cena za dizajn 2022. Spolu sa dozvieme, ako vznikol dizajn obalov Kúpeľných oblátok Trenčianske Teplice, ktoré získali nomináciu na hlavnú cenu v kategórií Obal a objekt (Lívia Lörinczová/Pergamen).

Vysvetlíme si, čo je to logotyp a zistíme, čo sa nachádza na druhej strane obalu. Samozrejme, dostaneme sa aj k obsahu krabičky! Oblátkam, ktoré budú našim hlavným komunikačným prvkom v stop-motion videu.

Max. počet detí na programe je 10.

Prosíme vás o registráciu na adrese programy@scd.sk, pri registrácii nám prosím napíše aj vek prihlasovaného dieťaťa.

Tešíme sa na vás!

Krst novej sklárskej pece na fúkanie skla

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na krst novej sklárskej pece na fúkanie skla, ktorý sa uskutoční vo dvore VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18 v piatok o 15:00 ako sprievodný program k výstave Nielen (ale aj) sklo v Galérii MEDIUM.

Iniciácia kreatívneho myslenia  v podnikaní s využitím individuálneho pamäťového potenciálu

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR vás pozýva vo štvrtok 27. októbra 2022 /od 13,00 – 16,00hod./na 3- hodinový bezplatný online semináre venovaný oblasti „Iniciácia kreatívneho myslenia  v podnikaní s využitím individuálneho pamäťového potenciálu.“

Podujatie je určené subjektom  – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v zápise v ORSR alebo v ŽL uvedenú niektorú z nasledovných podnikateľských činností: reklama a marketing, IKT – programovanie, architektúra alebo DIZAJN.  Postačí mať jednu z týchto činností v portfóliu.

Podujatie vám odpovie na otázky:

 • ako aktivovať svoju individuálnu kreativitu prostredníctvom pamäte pri hľadaní riešení v rámci podnikateľských aktivít a rozvojových plánov
 • ako možno uplatniť kreativitu pri vyjednávaní s obchodnými partnermi
 • ako zmeniť pohľad na problémy pri podnikaní
 • ako maximalizovať prípravu nového projektu prostredníctvom uplatnenia kreativity pomocou svojej pamäte.

Okrem toho sa dozviete, ako možno kreativitu uplatniť pri tvorbe dobrého obchodného modelu.

Uvedenými oblasťami a témami Vás prevedú skúsení lektori s praxou v oblasti podnikateľského mentoringu a optimalizácie biznisu podnikateľských subjektov.  Zoznámite sa nielen s teóriou ale najmä s príkladmi dobrej praxe a účastníci podujatia budú mať možnosť získať dôležité vstupy k vytvoreniu si efektívneho vlastného obchodného modelu, z ktorého môžu vychádzať pri podnikaní.

Registráciu na podujatia Vám odporúčame neodkladať, aby sa Vám „ušlo“ miesto a mohli ste pred seminárom podpísať záväznú žiadosť o účasť, ktorú Vám po zaregistrovaní zašle manažér pre podujatia na podpis. Zaregistrovať sa máte možnosť na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia .

V prípade, že sa budete chcieť na niečo ohľadom seminára spýtať, kontaktujte manažérku pre podujatia pani Soňu Juríkovú / +421  907 870 380, e-mail: sona.jurikova@siea.gov.sk .