Zoltán Salamon

Focus
graphic designer

Zoltán Salamon patril medzi silnú skupinu slovenských grafických dizajnérov, ktorí vyštudovali architektúru, ale prešli ku grafickému dizajnu. Začal ako detský ilustrátor a úpravca časopisov a postupne si prešiel všetkými disciplínami grafického dizajnu. V rokoch 1959 – 1960 študoval na Fakulte architektúry Vysokej školy technickej v Bratislave, potom v rokoch 1961 – 1965 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Kuzma, prof. Vilhan, prof. Kautman). Po skončení štúdia pracoval ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní, k jeho hlavným oblastam práce patrili: kultúrne plagáty, typografia kníh, výstavné projekty a katalógy, kalendáre, ilustrácie časopisov a kníh, tvorba znakov a logotypov.

Realizoval v tomto období okolo 100 projektov kníh, hlavne pre vydavateľstvá Tatran, Slovenský spisovateľ, Obzor, Madách, Smena a Veda. V rokoch 1989 – 1991 založil a viedol na Vysokej škole výtvarných umení oddelenie grafického dizajnu a v tom čase založil aj grafické štúdio IQ DESIGN v Bratislave, kde bol až do roku 2006 kreatívnym riaditeľom. Potom opäť pracoval v slobodnom povolaní. V rozmedzí rokov 1988 – 2013 vytvoril vyše 200 plagátov, 50 značiek a logotypov, vyše 120 kníh, brožúr a katalógov. Zúčastňoval sa mnohých význačných skupinových výstav grafického dizajnu, doma a v zahraničí. Vypracoval si svojský typografický rukopis, ktorý činí jeho prácu rozpoznateľnou a to najvýraznejšie v knižných obálkach. Vytváral z typografických prvkov štruktúru, kde podal základné informácie o obsahu knihy, niekedy aj s ukážkami textu z knihy do ktorej začlenil jednoduchý obrazový symbol, tvorený redukovanou komixovou alebo vytvrdenou fotografickou ilustráciou.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content