Stanislav Stankoci

Focus
graphic designer

Prof. Stanislav Stankoci, akad.mal. je slovenský grafický dizajnér, maliar a pedagóg. Študoval v rokoch 1974 – 1978 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, potom pokračoval v štúdiu na Oddelení úžitkovej grafiky na VŠVU v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1984. Počas štúdia a krátko po skončení školy absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov (École Nationale Superiéure des Arts Décoratifs v Paríži a University of Industrial Art v Helsinkách). V rokoch 1989-1992 učil na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave a potom prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení, kde pedagogicky pôsobí dodnes. Viedol ateliér grafického dizajnu II. na Katedre grafického dizajnu (od roku 2006 Katedra vizuálnej komunikácie) a v rokoch 2001 – 2007 bol vedúci celej Katedry grafického dizajnu, resp. Katedry vizuálnej komunikácie. V roku 2003 habilitoval na docenta a v roku 2009 bol vymenovaný za profesora. V tom čase pôsobil aj ako prorektor na Vysokej škole výtvarných umení a v roku 2011 bol zvolený za rektora. V roku 2000 mu Galéria mesta Bratislavy vydala monografiu.

Svoj čas delí medzi učenie, voľnú tvorbu a grafický dizajn. Mal 47 samostatných výstav a zúčastnil sa na 111 kolektívnych výstavách. Za svoju tvorbu získal 9 ocenení. Pracoval pre rôznych klientov, najmä v oblasti kultúry. Realizoval 330 významnejších diel a projektov vizuálnej komunikácie, z toho 23 knižných publikácií, 88 katalógov a 96 plagátov. V Stankociho práci dominuje štruktúra, s ktorou pracuje aj v dizajne. Do obrazovej štruktúry organicky včleňuje písmo, alebo z neho štruktúru vytvára.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.