Slávka Pecháčková

Narodila sa v juhoslovanskom Osijeku, kde žila do roku 1941, keď ako 11-ročná prišla s rodinou na Slovensko. Z kádrových dôvodov síce nemohla nastúpiť na vysokú školu, neskôr ako zamestnankyňa Textilnej tvorby, prešla rôznymi školeniami v Prahe. Tak absolvovala aj pobyt v ateliéri profesora Aloisa Fišárka na VŠUP, kde sa pracovalo s rôznymi textilnými technikami, najmä s filmtlačou. Pecháčková sa začala venovať v Textilnej tvorbe práve návrhom filmtlačí, ktoré sa realizovali v Bavlnárskych závodoch V. I. Lenina v Ružomberku a v TIBA Dvůr Králové.

Kolekcia šatoviek z bratislavskej pobočky, ktoré vyberali v Prahe a tlačili sa v ružomberských Bavlnárskych závodoch V. I. Lenina, sa objavila dokonca aj na EXPO 58 v Bruseli, kde získala ocenenie. Pecháčková sa pravidelne zúčastňovala aj na ďalších výstavách úžitkového umenia doma i v zahraničí, napríklad v Moskve, na slovenskej výstave úžitkového umenia v Helsinkách (1966), na výstave slovenského úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva v Havane, vo Viedni a Novom Sade (1967).

Keď v roku 1974 začala fungovať filmtlačová dielňa SFVU, Slávka Pecháčková patrila medzi prvé autorky, ktoré tu realizovali svoje prestierania, obrusy a ďalší sortiment. V jej návrhoch zohrával dôležitú rolu najmä kruh, ktorý sa objavoval v rôznych technických zhotoveniach. Práce v sebe nesú poznanie škandinávskeho a japonského dizajnu. Vo voľnej tvorbe bolo ťažisko zamerané na tapisérie a artprotisy, koberce ručne viazané aj tkané. Z návrhov na klasické gobelíny sa u autorky vyvinul spôsob modernej plastickej techniky.

Zuzana Šidlíková